1. Opening
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2018
 3. Jaarverslag 2018
 4. Verslag van de kascommissie
 5. HSR
 6. Vrijwilligers
 7. Decharge van het Algemeen Bestuur
 8. Begroting
 9. Verkiezing en benoeming van het bestuur
 10. Mededelingen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting