Seizoen

Het lidmaatschap van de tennisafdeling van ISCA loopt van 1 september tot 31 augustus van het daarop volgende jaar. Met de ingebruikname van de all-weather banen is ook het tennisseizoen verlengd tot 12 maanden. Alleen bij vorst en als het regent kan er niet gespeeld worden. Tussentijdse aanmelding voor lidmaatschap is mogelijk na akkoord van de ledenadministratie.

Wat houdt het lidmaatschap in?

Als tennislid ben je vrij om deel te nemen aan de clubactiviteiten zoals toernooien, dames- of herenavonden, clubkampioenschappen, etc. De vereniging draagt zorg voor goed onderhouden tennisbanen, voor tennisballen zorgen de leden zelf.

Leden die behoefte voelen aan tennisles kunnen zich aanmelden bij onze vaste trainer Frank Verbrugge, inschrijfformulieren voor zomer- en winterlessen zijn op deze site onder "Tennis - Training" te vinden.

Voor jeugdleden: ISCA neemt tijdens tennislessen op ISCA enkel de verantwoordelijkheid voor de jeugdleden voor de duur van de les. Voor de aanvang van de les en onmiddellijk na afloop daarvan zijn de ouders persoonlijk verantwoordelijk voor hun kind en zijn/haar gedragingen op de club. De club voorziet buiten de les geen toezicht.

Er is een jaarlijkse Algemene Leden Vergadering en de aanwezigheid van de leden wordt bijzonder gewaardeerd. Tijdens de vergadering worden de leden geinformeerd over het reilen en zeilen van de vereniging en hebben de leden medezeggenschap over het beleid van de vereniging door middel van het stellen van vragen aan het bestuur en het stemmen over voorstellen van het bestuur of derden.

Aanmelden

Aanmelden kan door middel van het invullen van het electronische aanmeldingsformulier (klik HIER) op deze site (te vinden onder "Lidmaatschap - Aanmelden"). De informatie wordt verwerkt en gevalideerd door het ledensecretariaat (Marianne de Boer-Krikke leden@htc-isca.be). Een kopie van het aanmeldingsformulier wordt automatisch naar het nieuwe lid verstuurd. Lees voor aanmelding aandachtig de informatie over contributie- en entreegelden en de uitleg over de aankoop van een aandeel of de infrabijdrage.

Opzeggen

Opzeggen kan alleen schriftelijk vóór 1 juni bij het ledensecretariaat (Marianne de Boer-Krikke leden@htc-isca.be) voor het seizoen dat in september van dat jaar begint. Daartoe dient dit opzeggingsformulier in te worden gevuld. Te laat opzeggen betekent een automatische verlenging van het lidmaatschap en daarmee ontstaat de verplichting tot het betalen van het volledige contributiebedrag.

Wedstrijden

Tennis Vlaanderen organiseert tenniscompetities (Interclub), ook binnen onze regio. Leden die deel willen nemen aan de Interclub namens ISCA dienen zich hiervoor tijdig bij het Tennisbestuur te melden. "Start met Tennis" leden zijn hiervan uitgesloten. Verder organiseert de Damescommissie een interne voorjaars- en wintercompetitie voor het dubbelspel.

Clubtenue

In principe worden de kledingvoorschriften (wit tenue) van Tennis Vlaanderen aangehouden, maar kleine afwijkingen worden uiteraard toegestaan.

Verzekering

Na inschrijving bij ISCA meldt de vereniging nieuwe leden aan bij Tennis Vlaanderen. Alle Tennis Vlaanderen-leden zijn verzekerd voor wedstrijden op ISCA of elders in België onder de aanvullende verzekering voor ziektekosten die centraal door Tennis Vlaanderen voor aangesloten leden werd afgesloten. Primair geldt echter de eigen ziektekostengezinspolis voor dekking voor letsel opgelopen tijdens het bedrijven van sport en spel.

Tennisbestuur

Het Tennisbestuur bestaat uit een Tennismanager, Dames-, Heren- en Jeugdverantwoordelijke. De Hoofdtrainer is samen met de Interclubcoordinator verantwoordelijk voor het competitiebeleid.