NL
EN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We willen dat je :

 • plezier beleeft
 • fysieke conditie en zelfvertrouwen verbetert
 • leert winnen en verliezen
 • langdurige vriendschap ontwikkelt
 • zelfdiscipline ontwikkelt en verantwoordelijkheid neemt

 

         En ook dat je:

 • regelmatig en op tijd aanwezig bent
 • vertelt als je niet kunt komen of als je te laat bent.
 • respect hebt voor coach/trainer, medespelers, scheidsrechters en tegenstrevers
 • serieus meedoet aan alle oefeningen en 100% van jezelf geeft
 • de spelregels respecteert
 • kunt erkennen dat de tegenstrever sterker is
 • wint met bescheidenheid en verliest met nederigheid
 • respect hebt voor de vrijwilligers
 • de infrastructuur (het terrein, de kleedkamers,...) en het materiaal respecteert
 • enthousiast deel neemt aan het leven van je club en je team, beleef en bewaak samen het plezier van de hockey- en tennissport

 
NL
EN