TERUGGAVE MUTUALITEIT (gewijzigde procedure per mei 2021!)
 
Met ingang van het seizoen 2020/2021 worden eenmalig per jaar de formulieren voor de terugbetaling van de mutualiteit via Twizzit aangemaakt en verstuurd naar alle leden (eind oktober/begin november). Het bericht dat u dan krijgt bevat een link waarmee u uw mutualiteitsformulier kunt downloaden en printen, gelieve dat direct te doen! Na een aantal weken is dat formulier namelijk niet goed meer te vinden. De datum van betaling (dat tegenwoordig verplicht is) kunt u zelf invullen, ons software systeem kan dat namelijk niet automatisch invullen.
 
Bent u echter na 1 november lid geworden dan kunt u het formulier in de brievenbus aan de ingang van het ISCA terrein deponeren. Tijdens het lopende seizoen kunt u dan na circa 2 tot 3 weken het in het clubhuis ophalen (map ligt achter de bar).
 
NB. Vanaf mei 2021 is het per mail versturen om een mutualiteitsteruggave formulier in te vullen niet meer mogelijk! Daarvoor hebben we gewoonweg teveel leden.
 
De ledenadministratie

 

 

50 % KORTING OP KAMP- EN LIDGELD

Sinds enkele jaren kunnen inwoners van Hoeilaart met een gezinsinkomen onder een bepaalde grens, aan halve prijs hun kind(eren) laten deelnemen aan de gemeentelijke initiatieven tijdens de schoolvakanties.

Vanaf 2017 werd dit systeem uitgebreid en kan je ook de helft van je sportkamp of lidgeld van de sportclub terugbetaald krijgen. Concreet kan je als ouder(s) met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager ligt dan 36.137 euro, te vermeerderen met 2020 euro per persoon ten laste, hiervoor een aanvraag doen.

Praktisch

Indien je denkt dat je hiervoor in aanmerking komt, dan kan je:

  • ofwel het formulier online invullen via www.hoeilaart.be/50-korting-voor-jeugdactiviteiten en een kopie van het recentste aanslagbiljet van de belastingen van elke belastingplichtige in het gezin uploaden;
  • ofwel het formulier afhalen in Het Sociaal Huis (Jan van Ruusbroecpark, ingang kasteelhoeve).

Hoe gaat de betaling dan in zijn werk?

  • Je betaalt eerst het volledige kampgeld of lidgeld.
  • Nadien bezorg je het invulformulier dat je op de website vindt, aan het Sociaal Huis. Vergeet het inschrijvingsbewijs of betaalbewijs niet bij te voegen.
  • Het Sociaal Huis zorgt ervoor dat de helft wordt terugbetaald.

Meer info: Sociaal Huis, tel. 02 658 28 68, sociaalhuis@hoeilaart.be