NL
EN
Hans Houtman (80) heeft ons verlaten. Ons bereikte het droeve nieuws dat Hans Houtman overleden is. Hans was een waar clublid en hij is zeer belangrijk geweest voor de opbouw en bloei van de tennisafdeling.
Komt allen naar de BALV voor de verkiezing van het kandidaatbestuur en om hun beleidsplannen te horen!
 
Hierbij de agenda voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering:
 
1. Opening en verwelkoming
 
2. Goedkeuring van de agenda
 
3. Goedkeuring notulen ALV 
 
4. Verkiezing nieuwe bestuursleden:
  • Voorzitter: Frank Koster
  • Vice Voorzitter/Secretaris: Erwin Buyssens
  • Penningmeester: Joris Rome
  • Hockey manager: Martijn Van der Erve
  • Tennis manager: Susanne Van Dootingh
  • Horeca manager: Iemke Kuijper
  • Sponsor manager: Nicolas van Klinkenberg
  • Event manager: Dewi Achwarizmi
  • Public affairs manager: Paul Van den Steene
5. Beleid nieuw bestuur
 
6. Rondvraag
 
7. Sluiting

 

Isca wil verder groeien, we zoeken nieuwe leden voor de kleuters tot en met de senioren. Alle niveaus welkom! Informeer vrienden, familie en kennissen over onze gezellige club!

Meer informatie: info@htc-isca.be

De Agenda van de ALV kunt u hier vinden.

Het jaarverslag 2018 is gepubliceerd en is, voor ingelogde leden, te vinden onder documenten op onze website.

Beste ouders en leden,

Wisten jullie dat het clubhuis geopend is op woensdag en vrijdag?

In ieder geval in de maand september en bij gebleken succes het hele seizoen. Dus kom allemaal gezellig langs.

 

 

De relaunch van onze club heeft de lokale krant gehaald. Klik op de link voor het artikel en de foto's

http://www.hoeilander.be/nieuws/tennis-en-hockeyclub-oranje-nu-officieel-isca-enkele-fotos

NL
EN